fbpx

Nasza Misja

Fundacja MARS > O nas > Nasza Misja

Pomagając innym możesz realizować własne plany,
ciesząc się ze szczęścia innych...

Cele Fundacji to:

 • Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi małych, średnich przedsiębiorstw oraz innowacyjnych projektów w tym Startup-ów.
 • Wspieranie edukacji osób na etapie nauki formalnej oraz wolontariatu.
 • Wsparcie realizacji projektów ukierunkowanych na ochronę środowiska, ekologię i zrównoważony rozwój gospodarczy.
 • Analiza potrzeb lokalnej społeczności i rozwiązywanie ich dzięki tworzeniu innowacji społecznych.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Organizacja realizuje swoją misję w zakresie: rozwoju edukacji, wspierania przedsiębiorczości, realizacji ekologicznych projektów i rozwoju działań społecznych. Współpracujemy z wieloma ekspertami o dużym doświadczeniu w powyższych dziedzinach. Działając od 2015 roku, zrealizowano wiele innowacyjnych i społecznych projektów pozwalających wyspecjalizować się w określonych kierunkach biznesowych i społecznych. Dzięki temu rozwijamy kompetencje w zakresie merytorycznym i praktycznym.

Edukacja to ważna sprawa...

Od początku istnienia organizacji zajmujemy się propagowaniem i rozwojem edukacji wśród młodych jak i starszych ludzi, oferując różnego rodzaju wsparcie bezpośrednie w postaci szkoleń, warsztatów i udziału w wydarzeniach edukacyjno – biznesowych.

Kreujemy innowacje społeczne nastawione na poprawę efektywności w edukacji oraz procesy automatyzacji pozwalające uczyć się przez całe życie. Świat się zmienia, przez co każdy element naszego życia jest coraz bardziej profesjonalizowany. Tym samym podnosi się próg wdrażania się w różne kierunki gospodarcze, naukowe i społeczne. Wymaga to od ludzi stałego podnoszenia umiejętności i wiedzy, aby móc pracować, zdobyć i utrzymać pracę.

Nasze działania opierają się na:

 • Organizacja darmowych szkoleń i warsztatów
 • Umożliwianie uczestnictwa w ciekawych inicjatywach edukacyjnych i społecznych
 • Prowadzenie analiz związanych z wprowadzaniem automatyzacji do edukacji
 • Prowadzenie działań nastawionych na promocję zawodów przyszłości

Przedsiębiorczość pozwala być niezależnym...

Organizacja rozpoczęła działania społeczne nastawione na pomaganie młodym ludziom w otwieraniu własnego biznesu (Startup-y) oraz kreowanie własnej kariery zawodowej nastawionej na rozwój umiejętności wykorzystywanych w pracy zarobkowej. Wspieramy młodych ludzi poprzez wybrane i zoptymalizowane usługi, jakie świadczone są przez inkubatory przedsiębiorczości. Dzięki naszemu wsparciu można rozpocząć prowadzenie swojej firmy przy minimalnych kosztach.

Organizujemy i uczestniczymy w różnego rodzaju wydarzeniach skierowanych do biznesu, na których można pozyskać wiedzę i kontakty.

W ramach organizacji prowadzimy przedsiębiorstwo społeczne, które działa w przyszłościowych branżach z nastawieniem na pracę biurową i automatyzację. Dzięki czemu ludzie, którzy z nami współpracują, mają możliwość uczyć się, ale jednocześnie praktykować i zdobywać doświadczenie w danych zawodach.

Specjalizujemy się w:

 • Marketing online
 • E-commerce
 • Automatyzacja sprzedaży
 • Analiza biznesowa

Ekologia to nasz długa przyszłość...

Ekologia to kierunek, jaki rozwinęliśmy w trakcie realizacji różnych projektów nastawionych na dbanie o środowisko oraz zrównoważony rozwój. Obecnie staramy się we wszystkich naszych działach uwzględniać wątek ekologi, aby zwracać uwagę na efektywne wykorzystywanie dóbr materialnych tak, aby nie generowały nadmiernej ilości śmieci. Wiele rzeczy można wykorzystywać lub dzielić się z innymi, aby minimalizować nadmierną produkcję odpadów.

Obecnie wpieramy:

 • Elektro mobilność
 • Dbanie o naturalne miejsca na terenie Mazowsza
 • Prowadzenie analiz ekologicznych
 • Promocja innowacyjnych rozwiązań nastawionych na ochronę środowiska

Społeczeństwo dba o każdego obywatela...

Zmiany społeczne obecnie nie nadążają nad postępem technologicznym, co jest niekorzystne dla obywateli. Wymaga to podejmowania wielu działań społecznych, promocyjnych i edukacyjnych nastawionych na prezentowanie ciekawych rozwiązań i metod, które ułatwiają życie. Tak działają innowacje społeczne, które realizują coś nowego na podstawie analizy potrzeb wybranych grup społecznych. Kreujemy nowe i efektywne modele zmian społecznych poprzez realizowanie określonego zakresu działań z obywatelami.

W tym zakresie oferujemy:

 • Prowadzenie analiz społecznych
 • Integracja ludzi przy realizacji wspólnych projektów
 • Pomagamy w podnoszeniu wiedzy zawodowej
 • Prowadzimy punkt konsultacyjny

Rozpocznij z nami współpracę...

0
X