Sieć PIRP – Pozarządowe Instytucje Rynku Pracy

0%
0zł Raised of 1,000zł Goal
Donate Now
Głównym celem projektu jest powstanie sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (PIRP) jako partnera dla wojewódzkich ośrodków tworzenia i realizacji polityk zatrudnienia na Mazowszu i Śląsku. Zakłada on podniesienie u przedstawicieli PIRP z województw mazowieckiego i śląskiego poziomu wiedzy o kształtowaniu i realizacji polityk zatrudnienia, poprawę komunikacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami, a także sformułowanie standardów funkcjonowania PIRP z Mazowsza i Śląska, z możliwością wdrażania ich w wymiarze ogólnopolskim. Realizacja projektu pomoże samorządom i urzędom pracy w identyfikacji kompetentnych partnerów do realizacji programów i zadań z zakresu rynku pracy. Utworzona sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy stanowić będzie także dla władz, zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim, naturalnego adresata konsultacji rozwiązań dotyczących polityki zatrudnienia.
X
0
YOUR CART
  • No products in the cart.