StartUp Europe Week 2018

0%
0zł Raised of 25,000zł Goal
Donate Now
Startup Europe Week to inicjatywa promowana przez Komisję Europejską, która ma na celu wspieranie przedsiębiorczości, a szczególnie rozwoju młodych przedsiębiorców w różnych regionach Europy. Formuła projektu dostosowana jest do specyfiki naszego kontynentu i kładzie nacisk na rolę lokalnego środowiska; ma też pozwolić na stworzenie platformy dialogu pomiędzy startupami i przedsiębiorcami a inwestorami, przedstawicielami samorządów lokalnych czy instytucjami otoczenia biznesu. Strona wydarzenia: www.f6s.com/sew18plock Wydarzenie jest bezpłatne. Organizatorami wydarzenia są Fundacja Pracy Narodów oraz Fundacja Startup Poland, które działają na rzecz rozwoju ekosystemu startupowego w Polsce i łączą siły przy realizacji wydarzenia. Patronat nad wydarzeniem objęły takie podmioty jak m.in: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pozostali Partnerzy to Płocki Park Przemysłowo Technologiczny, Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy w Płońsku, a Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Urząd Miasta Płocka. Pozostali Partnerzy wymienieni w grafikach.

    Leave a Comment

    X
    0
    YOUR CART
    • No products in the cart.