Prezentacja Tele Lang w UM Łódź

TeleLang – słucham i mówię w innym języku

Na czym polega innowacja: 

Innowacja ,,Telelang” to ogólnodostępna aplikacja mobilna do nauki języka angielskiego. Wykorzystuje technologię rozpoznawania głosu, słów i całych zdań przez specjalny algorytm informatyczny zwany ,,chatbotem”, z którym użytkownik prowadzi rozmowy telefoniczne. Wirtualny rozmówca zarządza specjalnie przygotowanym materiałem lektorskim. Nauka z ,,Telelang” to przede wszystkim słuchanie i poprawna wymowa, ale pojawiają się też elementy pisowni, zadania i quizy.

Użytkownik aplikacji może dopasować poziom i zakres nauki do własnych potrzeb. Innowacja ta składa się z następujących modułów: gramatyka, słówka i zwroty potoczne, słowa i zwroty biznesowe (informatyka i marketing). Każdy moduł kończy się testem sprawdzającym postępy użytkownika w nauce. ,,Telelang” wspiera rozwijanie umiejętności porozumiewania się w rzeczywistych, naturalnych sytuacjach, w przeciwieństwie do tradycyjnych form nauczania języków obcych, która skupiają się na gramatyce i rozwiązywaniu testów.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Osoby samodzielnie chcące uczyć się języka angielskiego

Użytkownicy

  • Lektorzy w szkołach językowych

Link do filmu: https://www.facebook.com/TVPLWD/videos/556560878207241/UzpfSTE2NjYyMDE4MDM2NDk3NDg6MjM1NDI0Mzc4ODE3ODg3Ng/

Link do projektu: https://inkubatorinnowacji.com/innowacje/telelang-slucham-i-mowie-w-innym-jezyku/

X
0
YOUR CART
  • No products in the cart.